Artistieke werking

De maatschappelijke dienstverlening en ontwikkeling en beoefening van de kunsten vormen samen met onderwijs en onderzoek de kerntaken van de hogeschool. De dienstverlening enerzijds en de beoefening van de kunsten anderzijds worden breed geïnterpreteerd. Er is een grote overlap; een arbitraire scheiding hanteren is dan ook wat artificieel. Beide kerntaken worden daarom bijeen gebracht onder de noemer 'artistiek werking'.

In de kijker

Alle activiteiten

website by