LUCA Faculteit Kunsten

LUCA Faculteit Kunsten streeft ernaar om op het terrein van het artistieke en ontwerpmatige onderzoek te behoren tot de uitmuntende centra van Europa en de wereld. Daartoe richt het onderzoekseenheden op waarin studenten en docenten zich in alle domeinen van de kunsten kunnen bekwamen en zich ontwikkelen tot internationaal gerichte kunstenaars en ontwerpers.

website by