European Association for Music in Schools verkiest LUCA-docent tot vice-president

Thomas De Baets, coördinator muziekpedagogie en onderzoeksgroep Music Education & Therarpy, is op 27 maart 2015 verkozen tot Vice President van de European Association for Music in Schools (EAS). De verkiezing vond plaats in de Noord-Duitse stad Rostock tijdens de jaarlijkse conferentie. De Baets is aangesteld voor een termijn van twee jaar (2015-2017) en neemt met dit mandaat een prominente plaats in in de internationale muziekpedagogiek. Gerhard Sammer (Würzburg, Duitsland) is verkozen tot President. 

De EAS is een Europees netwerk dat kennisdeling faciliteert voor iedereen die professioneel actief is binnen de muziekeducatie. De EAS streeft een kwaliteitsvolle en toegankelijke muziekeducatie na. De organisatie werd opgericht in 1990 in Lübeck (Duitsland) en viert in 2015 dus haar 25ste verjaardag.  EAS is lid van de Europese Muziekraad (EMC, European Music Council) en een partner van ISME (International Society for Music Education).

www.eas-music.org

website by