vacature HR partner 100%

 

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine

De dienst HR staat in voor de dagelijkse dienstverlening aan de LUCA medewerkers, van onthaal bij de start tot het vertrek  . Het informeert en adviseert de medewerkers  over alle mogelijke administratieve en technische HR-gerelateerde onderwerpen ( procedures, statuten, interne en externe wet- en regelgeving ) en capteert daarnaast ook inhoudelijke HR vragen . De HR partners zijn de gesprekspartners voor de campusmanagers voor de concretisering van het vte kader van de dienst of de opleiding ( aantal, invulling , ..) . De HR partner werkt daarenboven projectmatig aan verschillende HR domeinen en bouwt hierin een specialisme uit.

Naast de administratieve verwerking van loopbaanbeslissingen, salarisadministratie en fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen staat de HR dienst ook in voor alle rapporteringen  ten aanzien van externe en interne stakeholders .  

LUCA zoekt voor de dienst HR  een

HR Partner

Functie en verantwoordelijkheden

Je ondersteunt de leidinggevenden van LUCA voor de concretisering van het HR beleid o.m. omzetting van   HR-processen  in de praktijk , zoals functioneringsgesprekken en evaluatie van prestaties en talent, loopbaanontwikkeling , interne mobiliteit, organisatie design, enz..
Je analyseert HR-gegevens en ontwikkelt op basis daarvan een bondige en duidelijke interpretatie ter ondersteuning van de leidinggevenden( o.m. personeelsformatie, personeelsbegroting ,…)
Je adviseert de leidinggevenden op basis van je expertise en overleg met je HR collega’s

Als specialist in onderwijsmateries zorg je voor de voorbereiding en opstelling van interne reglementen met betrekking tot HR gebieden zoals evaluatie, verlofregeling, ..
Je geeft advies bij wijzigingen in wetgeving en stelt daarvoor de nodige interne wijzigingen aan bestaande reglementen op of nieuwe protocol akkoorden .

 

 Je start als dossierbeheerder naast de projectmatige opdrachten teneinde alle aspecten van tewerkstelling in het onderwijs onder de knie te krijgen.

 

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.

Je hebt ervaring in een generalistische HR functie van minstens 5 jaarbij voorkeur in het onderwijs

Je kan goed luisteren en bent meevoelend. Bovendien ben je een goede coach. Klantgerichtheid is voor jou een prioriteit. Je kan veranderingen in goede banen leiden en beïnvloeden. Je bent een sterke teamspeler, werkt resultaatgericht en gaat integer te werk. Je bent een creatieve problem solver die de nodige dynamiek aan de dag legt, en die in staat is een intern netwerk uit te bouwen.

Je hebt een goede kennis van de Belgische HR practices, alsook van sociale wetgeving en bij voorkeur kennis van onderwijswetgeving

Bovendien kan je goed overweg met MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

Je kan helder communiceren , hierin doelgroepspecifiek schakelen en dit zowel mondeling als schriftelijk

Je toont initiatief en verantwoordelijkheid.

Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool;

Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise;

Je werkt vanuit campus Lemmens te Leuven en bent bereid om je te verplaatsen naar de andere campussen van LUCA School of Arts.

 

Aanstelling

Statutaire aanstelling als ATP-lid bij LUCA School of Arts met een opdracht van 100% voor onbepaalde duur .

Barema A ( afhankelijk van de opgedane ervaring en verworven competenties ) Meer informatie over de salarisschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.

 

Selectieprocedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier;

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interviewafgenomen door een selectiecommissie op woensdag 17 januari 2018.

De procedure wordt afgesloten met een assessment;

Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie;

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij de HR manager Myriam Feytons: myriam.feytons@luca-arts.be

 

We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 8 januari  2018  per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Lemmensberg 3, 3000 Leuven of per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be.

Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

 

 

website by