Studie- en studietrajectbegeleiding

Onze campussen van LUCA bieden studenten een brede waaier van diensten aan. Alle studenten kunnen op vrijwillige basis een beroep doen op verschillende vormen van studie- en studentenbegeleiding. Op elke campus is er een plaatselijke Stuvo-afdeling, trajectbegeleiding, zorgcoach, ombuds en zowel individueel als LUCA-breed organiseren we studiebegeleiding.

Ondersteuningsaanbod voor studenten met voormalige GON-begeleiding

Op dit ogenblik werkt LUCA aan de hertekening van het ondersteuningsaanbod voor studenten met een functiebeperking (voormalig GON - begeleiding). Je kan via dit platform alvast jouw vragen en noden rond ondersteuning signaleren. Ten laatste in de week van 11 september 2017 contacteert de zorgcoach van de campus je om jouw vragen te overlopen. Je zal dan gerichte informatie krijgen over de ondersteuningsmogelijkheden aan LUCA.  

 

Zorgcoach

Sommige studenten werken naast hun studie, beoefenen topsport of zijn zelfstandig ondernemer. Er zijn ook studenten met een functiebeperking en studenten met tijdelijk bijzondere omstandigheden (sterfgeval, ziekte,…). Deze specifieke situatie kan het studieproces beïnvloeden. Zorgcoaches kunnen samen met de student en opleiding op maat onderwijs- en examenfaciliteiten toekennen*.
 
- Student met bijzonder statuut: Studeren als topsporter, werkende student of student-ondernemer? Je kan je statuut laten vastleggen waardoor je eventueel in aanmerking komt voor onderwijs- en examenfaciliteiten.
 
Om je statuut als topsportstudent, werkstudent, student met een functiebeperking of student-ondernemer officieel te laten erkennen, moet je een procedure doorlopen door een aanvraag te richten tot de zorgcoach. Per statuut zijn er enkele criteria voor de toekenning van het statuut. Contacteer hiervoor de zorgcoach van jouw campus.
 
- Student in tijdelijk bijzondere omstandigheden: Tijdens je studieloopbaan kan er iets gebeuren waardoor je je in bijzondere individuele omstandigheden bevindt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je plots ernstig ziek wordt of als er zich een sterfgeval voordoet in je naaste familie. Je kan in dat geval de zorgcoach contacteren. Samen met jou en de docenten gaat hij/zij na of en waarvoor je bepaalde faciliteiten kan krijgen. 

- Student met een functiebeperking: Studeren met een functiebeperking kan extra uitdagingen met zich meebrengen. Samen met jou bekijken we welke moeilijkheden je ervaart, of je in aanmerking komt voor een bijzonder statuut functiebeperking en wat mogelijke redelijke aanpassingen zijn. Deze maatregelen worden in overleg met jou en de opleiding verleend.
 

Voor alle statuten en faciliteiten is er een gelijke procedure. Je maakt een afspraak met de lokale zorgcoach voor een assessmentgesprek. Hij/zij maakt een dossier op. Samen bekijken jullie welke moeilijkheden jij ervaart en of je in aanmerking komt voor het betreffend statuut. Daarvoor moet je de nodige documenten in orde brengen. Je zorgcoach zal je laten weten welke specifieke verslaggeving/documentatie er noodzakelijk is. Breng je huidige attesten van deskundigen mee (werkcontract, behandelend specialist, logopedist, ...). Samen met jou bekijkt de zorgcoach en opleiding welke onderwijs- en/of examenfaciliteiten zinvol en haalbaar zijn. Je hebt niet automatisch recht op faciliteiten, deze worden in overleg met de opleiding verleend. Je onderwijs- en examenfaciliteiten zijn ofwel jaarlijks te vernieuwen ofwel geldig gedurende je hele schoolcarrière bij LUCA.

*Faciliteiten mogen het verwerven van de eindcompetenties niet in gedrang brengen. Enkel het proces en de wijze waarop de competenties worden verworven, wordt aangepast. Hierdoor brengen de toegekende onderwijs- en examenfaciliteiten de principes van het gelijkheidsbeginsel voor alle studenten binnen de opleiding niet in het gedrang. Zij dragen niet bij aan het op een eenvoudiger of gemakkelijker manier van verwerven van de competenties.

 

Ombuds

 

De onderwijs- en examenombudsdienst is georganiseerd per campus. Hij/zij is er om je te helpen bij problemen omtrent het onderwijs- of examengebeuren. Het is een vertrouwenspersoon die gebonden is aan discretieplicht waardoor een strikt vertrouwelijke aanpak gegarandeerd is.

Meer info over de taak en contactgegevens van de ombuds vind je hiernaast onder de tab "Ombudsdienst".

 

Studietrajectbegeleiding

Op al haar campussen heeft LUCA een dienst Studietrajectbegeleiding. Studenten kunnen bij de trajectbegeleiding terecht voor informatie, advies en begeleiding over diverse aspecten van het studietraject (ISP), studievoortgang,…

De trajectbegeleider maakt samen met jou een analyse van je behaalde resultaten, je leerkrediet, je verdere traject en aanpak. Wanneer noodzakelijk kan er na overleg met de trajectbegeleider een (wijziging in je) geïndividualiseerd traject voorgesteld worden. Dan neem je bvb vakken van je eerste én tweede jaar op.

De trajectbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor vrijstellingsaanvragen.

 

Studiebegeleiding

De dienst Studiebegeleiding ondersteunt studenten op meerdere vlakken bij het doorlopen van hun studie. Alle studenten kunnen op vrijwillige basis een beroep doen op verschillende vormen van studiebegeleiding. Zo kunnen studenten terecht om hulp te krijgen bij het studeren (o.a. aanleren studietechnieken, organiseren van de studietijd), planning, ... Studenten met een functiebeperking kunnen er ook begeleiding krijgen. Ten slotte krijgen studenten op sommige campussen de mogelijkheid om hun taalvaardigheid aan te scherpen.

 

Stuvo

De dienst Studentenvoorzieningen is er om het studentenleven vlot en zorgeloos te laten verlopen.

De studentenvoorzieningen (Stuvo) worden georganiseerd door Stuvo LUCA. Stuvo geeft info, advies en begeleiding rond financiële dienstverlening, medische en psychologische dienstverlening, huisvesting, studentenjobs, voeding en mobiliteit.

Het beleid wordt uitgestippeld door een stuvoraad die paritair is samengesteld uit afgevaardigden van het instellingsbestuur en democratisch verkozen studenten.
Meer info over stuvo vind je hiernaast onder het tabblad "Studentenvoorzieningen".

website by